• TL
 • USD
 • EUR
 •   Türkçe İngilizce Rusça Arapça Almanca

  Kentsel Dönüşüm

  Kentsel Dönüşüm tuzla

  Kentsel Dönüşüm

  • Kategori: Blog
  • Yorum Yok

  Kentsel Dönüşüm Nedir

  Kentsel Dönüşüm nedir ? Bir kent içerisinde afet riski taşımakta olan yapıların ve alanların belirlenmesiyle, sağlıklı ve yaşanabilir bir konuma getirilmesini 6306 sayılı Afet Riskli Yenilenmesi Hakkında Kanunu kapsamında sağlanan işlemlere Kentsel Dönüşüm adı verilir. Tuzla Ormet Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi için yıkım işlemleri başladı.

  İlgili kanun kapsamında, Türkiye ’nin her bölgesindeki kent ve köyler dahil yıkım riskini taşıyan, ekonomik ömrünü tamamlamış olan binalar devlet tarafından sağlanan yapım kredisinin yanı sıra kira yardımı ve harç vergi avantajlarının kullanılması ile yapım işlemleri gerçekleştirilir.

  Yani bir kentsel dönüşümün amacı olarak kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek, ekonomik anlamda ömrünü bitirmiş ve depreme dayanıklı olmayan binaların yeniden yapılandırılmasıdır. Aksi takdirde meydana gelebilecek olası afetlerdeki zararların minimum seviyeye indirilmesi ön görülmektedir.

  Tuzla Kentsel dönüşümü ile birlikte bu riskli binaların yıkılması işlemi sonrasında yeni binaların yapılmasının yanı sıra, kültür ve kongre merkezi, park, eğlence alanları gibi modern ihtiyaçların karşılanmasını da kapsamaktadır.

  Binanın riskli olup olmadığı nasıl belirlenir?

  Ada parsel sorgulama Tuzla başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ediyoruz. Söz konusu olan binaların risk taşıyıp taşımadığı, ilgili bakanlık tarafından ruhsat edinmiş tespit kuruluşlarınca yerine getirilmektedir. İlgili yönetmelik 6/3/2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  Yönetmelik uyarınca binanın ekonomik anlamda ömrü bitmiş ise ve ya oluşacak depremlere karşı yıkılma riski taşıyor ise bina riskli olarak değerlendirilir. Ağır hasar alması durumunda da aynı şekilde değerlendirmeye alınmaktadır.

  Söz konusu risk tespit işlemini binada pay sahibi olan kişilerden herhangi birisi yerine getirebilir. Diğer yandan Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak rezerv yada uygulama alanı olarak belirlenmiş yerlerde bulunan binalarda risk kapsamına dahildir.

  Alanlar içerisinde bulunan binalar hakkında risk taşıyıp taşımadığı hakkında mal sahipleri başvuruda bulunmaz ise, söz konusu tespit ilgili Bakanlıklar ya da Belediyeler tarafından gerçekleştirilecektir.

  Risk tespiti sonrasındaki yapılacak işlemler nelerdir?

  Mevcut binanız riskli alan rezervi ve riskli yapı grubu içerisinde yer alması durumunda yıkım işlemi gerçekleştirilir. Risk tespiti sonrasında mal sahipleri tarafından 15 gün süre içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz ise ilgili Bakanlığa yapılmaktadır. Konu hakkındaki bilirkişi heyetince verilecek karar karşılık yargı yoluna da başvurulabilmektedir.

  Risk tespiti artık kesinleşmiş ise bina sahiplerince bina yıkımı gerçekleşmesi adına 60 gün süre içerisinde boşaltılması gerekmektedir. TAKS KAKS oranı Tuzla başlıklı makalemizi okumak için burayı tıklayabilirsiniz.

  Bina gerekli süre zarfında boşaltılarak yerine getirilmemesi durumunda, söz konusu yıkım daha sonraki süre içerisinde gerçekleştirilerek tüm masraflar maliklerce temin edilir. Binada malikler hisseleri oranınca bu masrafa ortak edilir.

  Her ortak kendi hissesince bir ödeme gerçekleştirir. Bina protokol yapılarak Kentsel Dönüşüm Kredisi avantajlarından da faydalanabilir. Yüz bin lira tutarına kadar 60 ay vadede geri ödemeli kredi imkanlarından yararlanabilmektedir. Normal bankaların verdiği kredi oranına göre söz konusu kredinin faiz oranları düşük seviyededir.

  Kentsel dönüşümdeki işlemlere aranılacak esas çoğunluk nedir?

  Kentsel dönüşüm amaç olarak şehir içerisindeki görünüm, dokusu, gecekondulaşma ve çarpık yapılaşmanın tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Ömrünü tamamlamış olan yapıların olası bir afet durumuna karşı meydana gelecek zararın önüne geçilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

  Çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlı bir dönüşüm ile amaçlara ulaşılma hedeflenmektedir. Payların satışı, yeniden bina yaptırılması, hasılat paylaşımı ya da kat karşılığı gibi diğer usullerin değerlendirilmeye alınmasında en az üçte ikinin aldığı karar geçerlik olacaktır.

  Karara katılım göstermeyen bağımsız kişilere ilişkin arsanın payı Bakanlık tarafından rayiç değeri tespit edilmesi sonrasında açık artırma usulüne uygun şekilde satışı yapılacaktır. Mevcut süre zarfında satış gerçekleşmemesi durumunda ise, paylar Bakanlıkça ödenmek üzere, tapudaki Hazine adına tescil edilmektedir.

  Gerçekleşen anlaşma esas alınarak tapudaki Hazine adına resen tescil edilmektedir. Bakanlığa uygun olacak şekilde uygun görülür ise arsa ve alanlar TOKİ Tuzla yada idareye devredilmektedir. Söz konusu durumda paydaşların kararı ile gerçekleşen anlaşmaya uyulacaktır.

  Kentsel dönüşümün avantajları nelerdir?

  Kentsel dönüşümünün avantajlarını değerlendirebilmek için öncelikle sürecin satıl yürütüldüğüne bakmak gerekir. Özellikle ülkemizde geçmişten günümüze kadar süre gelmiş çarpık kentleşme ve binaların zayıf yapıda bulunması, afetlere karşı oldukça savunmasız bir haldedir.

  Binaların yenilenme durumu günümüzdeki teknoloji ile birleştirilerek sağlıklı binalar haline gelmesi faydalı bir durumdur. İnsanların bir çoğu söz konusu süreçten fazla şekilde korkmaktadır. Bundaki en büyük nedenlerin başında karmaşık bir süreç olması yatmaktadır.

  Önemli olan şey ise söz konusu süreci tam manası ile doğru bir şekilde yürütülerek uzmanlar ile çalışmalarını yürüten lisanslı bir firma ile yapılacak anlaşma ile hareket etmektedir. Böylelikle devletin desteklerinden ve kredilerinden nasıl bir şekilde faydalanabileceği konusundaki tüm detaylı bilgileri de almış olursunuz. Tuzla da Kentsel dönüşümün avantajları ancak sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi durumunda görülebilmektedir.

  Riski yapıların tespiti, kent içerisindeki sorunlu alanların ve binaların yaşanabilir konuma getirilerek sağlıklı ortamların oluşturuluyor. Ekonomik anlamda ömrünü bitirmiş olan binaların söz konusu değerini karşılıyor.

  Günümüz standartları seviyesine ulaştırılması, çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi, iş yeri tahsisi, geçici konut, kira yardımı, faiz desteği, tespit ve yıkımın sağlanması gibi bir çok avantajı vardır.

  Kentsel dönüşüm şartları nelerdir?

  Öncelikle binanın kentsel dönüşüme dahil edilebilmesi ve hak sahiplerinin söz konusu yardımdan faydalanabilmesi adına binanın risk unsuru taşıması gerekmektedir.

  Adı geçen riskli yapı ise, gerek bina alanı gerek ise de bina dışında ekonomik anlamda ömrünü tamamlamış olmakta. Ağır hasar görme riski taşıması, teknik veriler gözetilerek tespit edilmiş yapıyı ifade etmektedir. Riskli yapının tespit işlemlerini ise maliklerce yapılacak başvuru sonrasında lisanslı firmalarca gerçekleştiriliyor.

  Kentsel dönüşüm danışmanlığı

  1980 yılından itibaren ülkemizde başlamış olan Kentsel Dönüşüm, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş yaptığı dönemde kritik bir öneme imza atmıştır. Bundan dolayı kentsel dönüşüm çağın gerektirmiş olduğu gereksimidir. Kentsel dönüşüm çöküntü alanlardaki ekonomik, fiziksel ve çevresel ihtiyaçlara anında cevap veren doğal risk faktörlerinin minimuma indirilmesini hedefleyen politikaların tamamıdır.

  Gayrimenkullerin değerlendirilmelerinin yapılışı, dönüşüm sağlanacak alanların mevcut ve dönüşüm sonucundaki oluşuma geçecek yerlerin değeri, şerefiyelendirme, geliştirilecek proje önerileri, müteahhitlerin hak sahiplerine teklifleri, analizi ve değerlendirilme yorumlarının gerçekleştirilmesi gibi ayrıca gerçekleştirilen kanundaki değişikliklerde düzenleme ile alakalı Tuzla kentsel dönüşüm danışmanlığı Concept Gayrimenkul firması bulunmaktadır. Adı geçen firmanın belirli başlı çalışma alanları vardır.

  Tuzla’da Kentsel dönüşüm konusunda uzman firma

  Dönüşüm sağlanacak alanın mevcut ve dönüşüm sonrasındaki değerinin tespiti, şerefiyelendirme çalışması, dönüşüm sağlanan alan içerisinde mevcut sosyal durum değerlendirilir.

  Dönüşüm sonrasında ön görülmüş sosyal yapı, geliştirilecek proje analizleri, müteahhit ‘in hak sahiplerine tekliflerin yapılmasıdır.

  Ayrıca konunun yorumlanması, yeni inşa edilmesi gereken projedeki hak sahiplerinin dairelerdeki şerefiye faktörlerine göre adil dağılımının sağlanması gibi Tuzla kentsel dönüşümde  danışmanlık  yapan firmaların görevlerindendir.

  Ayrıca tüm işlemler ilgili kanun uyarınca yerine getirilmektedir. Bu konu hakkında hak sahipleri tek tek danışmanlık hizmetinde gerektiği şekilde bilgilendirilir. Olası süreç minimum seviyeye indirilmesi ve en uygun şekilde giderilmesi için çalışmalar yerine getirilir.

  Bundan dolayı birçok hizmette danışmanlık yardımı alınması gerektiği gibi, Tuzla kentsel dönüşümün danışmanlık de gerekli yardımın talep edilmesi gereklidir. Ancak o zaman uzman personellerce işlemlerinizin ivedi şekilde yerine getirilmesi sağlanabilmektedir. Bu konuda gerekli desteği veren Tuzla emlakçı firması ile irtibata geçebilirsiniz.

  Randevu Talepleriniz için arayabilirsiniz…

  CONCEPT GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK.

  Melek UZUN

  0530 238 22 66

  0216 494 09 00

  https://g.page/r/CdPDurW06rrBEBA Tuzla

  Paylaş :

  Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı ?

  Telefonunuzu bırakın sizi arayalım. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım.

  www.tuzlasatilikdaire.com | © 2024 | Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım : TUZLA GAZETESİ